Test č.52

Vitajte pri  Test č. 52 .

Meno
Mail
Zastavením vozidla sa rozumie
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie čast' vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
Vodič nesmie predchádzat', ak
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 500 kg, okrem vodiča autobusu, smie na dial'nici jazdit' rýchlost'ou najviac
Vodič motorového vozidla kategórie N, ktarého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnost' presahuje 7 500 kg nesmie
Pri zastavení a státí vodič je povinný
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý začína
Pred železničným priecestím vodič je povinný
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Prekážka cestnej premávky sa označuje
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Doba denného odpočinku
Povinnou výbavou motorového vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
V poradí tretie prejde okolo prekážky
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejdú cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.