Test č.54

Vitajte pri  Test č. 54 .

Meno
Mail
Krajnicou sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku
Motorové vozidlo musí mat' počas jazdy rozsvietené
Prevádzkovateľ vozidla nesmie zverit' vedenie vozidla osobe, ktorá
Ak v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy idú vozidiá pri súbežnej jazde v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidiá v inom jazdnom pruhu,
Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy, vodič
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
Pri preprave živých zvierat
Doba pravidelného týždenného odpočinku
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Vodič červeného vozidla
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako prvé prejdú cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.