Novinky

Test č.55

Vitajte pri  Test č. 55 .

Meno
Mail
Autobusom sa rozumie
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnut' na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
Vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradit' sa
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opät' vychádza od okraja cesty alebo od chodníka
Vodič nesmie zastaviť a stáť na prechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva
Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať
Prepravované osoby nesmú
Doba skráteného denného odpočinku
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Ako prvé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.