Test č.57

Vitajte pri  Test č. 57 .

Meno
Mail
Dat' prednosť v jazde sa rozumie
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnost'ou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní
Vodič je povinný pribrat' potrebný počet spôsobilých osôb, ak
Ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidia, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodič nesmie predchádzat', ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, obratiska električiek a podobných miest vodič
Pri zastavení musí zostat' voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Pri preprave nákladu sa
Účastník dopravnej nehody môže premiestnit' vozidlá,
Týždenný čas jazdy
Híbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dodatková tabuľka označuje
Táto dodatková tabuľka
Táto dopravná značka
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Ako posledné prejde
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.