Test č.59

Vitajte pri  Test č. 59 .

Meno
Mail
Zastavením sa rozumie
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť
Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnost'presahuje 7 500 kg nesmie
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič nesmie použit' diaľkové svetlomety, ak
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidia jazdiť rýchlosťou najmenej
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť
Pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora rýchlosť jazdy nesmie prekročiť
Účastník dopravnej nehody je
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič motorového vozidla musí mat' po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej
Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Vodič modrého vozidia
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidiá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.