Test č.6

Vitajte pri  Test č.6 .

Meno
Mail
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, l'ad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Pri preprave nákladu sa
Vodorovné značky sa členia na
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Ako prvé prejde cez križovatku
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.