Test č.60

Vitajte pri  Test č. 60 .

Meno
Mail
Krajnicou sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Vodič
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mat' bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava
Vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby,
Vodič nesmie pri cúvaní
Pri zastavení a státí vodič je povinný
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Preprava osôb v prípojnom vozidle nákladného automobilu je
Celkový súhrnný čas jazdy nesmie presiahnut'
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovat' vozidlo, ktoré
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku a pätky plášťa)
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!" pre
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.