Test č.7

Vitajte pri  Test č.7 .

Meno
Mail
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Predchádza sa
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byt' vopred očistené, aby neznečisťovalo
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
V školskej zóne
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča signál zelenej farby „voľno"
Hry detí na ceste sú dovolené
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Táto dopravná značka informuje o
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj" pre
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.