Test č.8

Vitajte pri  Test č.8 .

Meno
Mail
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Pri zastavení a státí vodič je povinný
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Účastnik dopravnej nehody je
Chodec
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka vyznačuje
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.