Test č.9

Vitajte pri  Test č.9 .

Meno
Mail
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
Vodič sa nesmie otáčat'
Vodič smie zastaviť a stáť na
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Čakaj!" povinnosť
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byt' prečnievajúci koniec nákladu označený
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Prívesy za osobné automobily
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku
V poradí druhé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.